Theiowaedict
Българските новини за теб
 

Видове трюфели според сезона

Home  /   Видове трюфели според сезона
Видове трюфели според сезона

Според годишните сезони, трюфелите се разделят на летни и зимни.  Макар на много места да описват видове есенни трюфели – такива няма. Има промеждутък от време около месец, когато има закъснели летни трюфели и едновременно с тях се развиват подранили зимни видове трюфели. И едните и  другите са по-дребни. Това, както и наличието на различните видове по едно и също време обърква хората и те за улеснение наричат трюфелите от този период есенни.  Летните видове трюфели започват да пускат своето ухание и аромат в началото на месец май. Като всяко начало и при трюфелите сезонът започва с по-малки количества, с по-слаб аромат, както и по-малки по размер екземпляри.  Разбираемо в този момент трюфелите биват откривани само от елитните кучета ловци на трюфели.  Масовото количество и откриване на трюфелите започва след средата на месец май. Сезонът изключително много зависи от количеството валежи и при подходящите условия може да продължи без прекъсване до края месец август  или началото на септември, както беше през тази година – 2013 година.  В този голям сезон трюфелите може да бъдат открити на всевъзможни места и при всевъзможна растителност,  дори изненадващо може да бъдат открити на голи поляни.

По-голямата част от трюфелите се именуват с името “Тубер” (израстък) и съответно вида, към който принадлежат. Към  летните видове ценни трюфели се причисляват черният  трюфел от вида „Tuber aestivum” ,  както и бял  трюфел от вида „Tuber bianchii”. Може да откриете и други видове летни трюфели – бeли  „Tuber puberulum”, „Tuber excavatum”,  червен трюфел “Tuber red”  и други редки и не толкова ценни видове. Към зимните ценни видове трюфели се причисляват черните “Tuber makrosporum” и белите  „Tuber magnatum pico”  и “Tuber borchii”. Въпреки разделянето им по сезони, трюфелите се откриват в голям диапазон от време и често летните зреят до средата на зимата, а зимните зреят още през есента. Това е разбираемо заради различната надморска височина на която се откриват. Случвало ни се е да открием летен трюфел от вида „ Tuber aestivum” под снега.  Трюфелите нямат български имена и вероятно така ще си остане поради това, че предимно се изнасят в чужбина и за да не се допускат грешки при определянето им. Те са скъпа стока и всяка грешка струва скъпо за някоя от страните.  Ето защо освен разделението на зимни и летни трябва да знаем и правилните им имената.

Leave a comment